Societatea HIGH-TECH SYSTEMS & SOFTWARE SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Bucurestii Noi, nr. 25A, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/4847/2012, CIF RO 30126940 („HTSS” sau „Societatea”) este detinator si dezvoltator al site-ului https://www.htss.ro/ („Site-ul”), care poate fi accesat prin browser de pe desktop, laptop, telefoane mobile sau alte dispozitive electronice si care permite HTSS sa promoveze, in conditiile legii, solutiile Dataklas si Serviciile Societatii.

Site-ul permite persoanelor interesate („Utilizator”) sa afle informatii despre HTSS, despre partenerii HTSS, sa consulte solutiile si serviciile oferite de Societate si sa consume continutul publicat de Societate pe Site.

  1. DEFINITII

 

1.1.DATAKLAS: gama de solutii pe care HTSS le ofera spre vanzare Utilizatorilor, pentru a putea fi achizitionate de acestia din urma. Societatea isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment gama de solutii prin adaugarea unor solutii noi sau prin eliminarea de pe Site a unora dintre cele existente.

1.2.SERVICII: serviciile pe care HTSS le poate presta Utilizatorilor. Societatea isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment serviciile oferite prin adaugarea unor servicii noi sau prin eliminarea de pe Site a unora dintre cele existente.

1.3.UTILIZATOR: orice persoana fizica care acceseaza Site-ul pentru a consulta si pentru a-si exprima optiunea /de a achizitiona solutiile Dataklas si Serviciile Societatii, in nume propriu sau in calitate de reprezentant al unei persoane juridice.

1.4.PARTENER: persoana juridica sau fizica autorizata sau care imbraca o alta forma de organizare permisa, partener contractual al HTSS, datele cu privire la acesta fiind afisate in sectiunea dedicata.

1.5.DATE CU CARACTER PERSONAL: orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, in sensul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”).

1.6.CONTINUT: (a) toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui dispozitiv electronic; (b) continutul oricarui e-mail trimis Utilizatorului de catre un angajat sau colaborator in legatura cu Site-ul si tot ce presupune acesta, prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; (c) orice informatie comunicata Utilizatorului prin orice mijloc de catre un angajat sau colaborator al HTSS, conform informatiilor de contact furnizate de Utilizator; (d) informatii legate de solutiile Dataklas si Servicii; (f) date referitoare la HTSS, Site sau alte date privilegiate ale acesteia.

1.7.NEWSLETTER: modalitate electronica (e-mail) prin care HTSS informeaza Utilizatorii, in mod regulat, cu privire la solutiile Dataklas si Serviciile HTSS. Utilizatorii se pot abona la Newsletter in orice moment prin completarea campului dedicat cu adresa de e-mail si apasarea butonului „Aboneaza-te”. Utilizatorii abonati se pot dezabona in orice moment prin accesarea functiei de dezabonare de la finalul fiecarui e-mail.

  1. DECLARATII SI LIMITARI

2.1. Accesarea si utilizarea Site-ului reprezinta declaratia de luare la cunostiinta si acceptul Utilizatorului cu privire la prezentii termeni si conditii („Termenii si Conditiile”).

2.2. HTSS va actualiza in mod constant si corect, pe Site, datele privind solutiile Dataklas si Serviciile, precum si orice alte informatii pe care le considera necesare sau utile.

2.3. Utilizatorul intelege faptul ca HTSS are dreptul de a modifica in orice moment continutul Site-ului fara nicio notificare prealabila si ca HTSS nu poate fi considerata responsabila pentru prejudiciile cauzate ca urmare a unei astfel de modificari.

2.4. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii si conditiile de utilizare a Site-ului pentru a le putea consulta in orice moment. Utilizatorii au obligatia de a accesa si verifica in mod constant continutul prezentului document, varianta aplicabila a prezentului document fiind cea publicata pe Site la data la care Utilizatorul se raporteaza.

2.5. HTSS declara ca detine toate autorizatiile, avizele, calificarile si experienta necesare in vederea administrarii Site-ului, precum si pentru prezentarea si vanzarea solutiilor Dataklas si Serviciilor.

2.6. In niciun caz, Site-ul nu poate fi folosit pentru alte scopuri decat cel mentionat in prezentul document. Utilizatorul intelege si este de acord ca nu va interveni in niciun fel asupra Site-ului pentru efectuarea de modificari/schimbari neautorizate. Orice astfel de interventie reprezinta o incalcare a prevederilor civile si penale in vigoare, iar Utilizatorul este pe deplin raspunzator de pagubele produse.

2.7. Site-ul poate face trimitere la subdomenii/alte pagini web ale HTSS sau ale Partenerilor sai/pagini externe, Utilizatorul avand obligatia de a verifica si a lua la cunostinta cu privire la politicile aplicabile acestor subdomenii, pagini web.

2.8. Utilizatorul intelege faptul ca HTSS nu are obligatia de a verifica, actiona si nu raspunde cu privire la:

Ø  corectitudinea sau veridicitatea datelor transmise de catre Utilizatorul ce acceseaza Site-ul si/sau exprima optiunea de a achizitiona solutii Dataklas si Servicii;

Ø  continutul care este accesat de catre Utilizator prin intermediul Site-ului;

Ø  efectul Site-ului si ale solutiilor Dataklas si Serviciilor asupra Utilizatorului;

Ø  interpretarea sau utilizarea de catre Utilizator a continutului Site-ului si/sau a solutiilor Dataklas si Serviciilor;

Ø  actiunile pe care le ia Utilizatorul ca urmare a accesarii continutului de pe Site sau ca urmare a utilizarii solutiilor Dataklas si Serviciilor;

Ø  continutul sau acuratetea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decenta materialelor/informatiilor care se regasesc pe link-urile care trimit catre alte pagini din Site.

2.9. HTSS poate, fara orice alta notificare sau formalitate si fara ca acest lucru sa necesite explicarea atitudinii sale, sa suspende sau sa blocheze accesul Utilizatorului la continutul Site-ului sau la o parte a acestui continut sau sa inceteze trimiterea de Newsletter, fara a datora Utilizatorului vreo explicatie sau vreo despagubire.

2.10.        Site-ul este pusa la dispozitia Utilizatorilor „ca atare”, „cu toate viciile” si „astfel cum acesta este disponibil. Societatea nu garanteaza expres sau implicit Site-ul sau solutiile Dataklas si Serviciile. Solutiile Dataklas si Serviciile oferite nu beneficiaza si nu dau dreptul la orice garantie, inclusiv orice garantii de comercializare, calitate satisfacatoare, precizie pentru un scop sau nevoie speciala. HTSS nu garanteaza ca rezultatul care poate fi obtinut din utilizarea solutiilor Dataklas si Serviciilor va intruni cerintele Utilizatorului.

2.11.        HTSS nu isi asuma raspunderea pentru intreruperi ale functionarii Site-ului in vederea realizarii imbunatatirilor, mentinerii la o stare optima de functionare, lipsa functionarii internetului sau a altor situatii in care Site-ul nu poate fi accesat din cauza erorilor tehnice ce nu sunt sub controlul Societatii.

2.12.        HTSS nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna indirecta, speciala, incidentala care rezulta din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza Site-ul.

III.    DATELE CU CARACTER PERSONAL

3.1. Orice prelucrare de date cu caracter personal ale Utilizatorului se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in modalitatea si prin mijloacele prevazute in Politica de Confidentialitate.

  1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA

4.1. Continutul Site-ului, incluzand dar nelimitandu-se la text, logo-uri, reprezentari stilizate, butoane, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, continut multimedia, software si alte date, astfel cum este definit si in sectiunea definitii de mai sus, este si ramane proprietatea HTSS si/sau a Partenerilor si este protejat de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 129/1992 privind modelele si desenele industriale, republicata, precum si de Conventia de la Berna si de Directiva UE 2019/790 privind dreptul de autor si drepturile conexe pe piata unica digitala, precum si de orice alta prevedere nationala si europeana care asigura protectia drepturilor de proprietate intelectuala si de autor.

4.2. Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre sine sau terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, interventii, manipulari, dezasamblari, efectuarea de acte de compilare inversa, efectuarea de acte de inginerie inversa, extrageri, inlocuiri, crearea de opere derivate sau orice alte actiuni similare asupra sub-ansamblelor/programelor incorporate/software-ului sau a Continutului, in general, includerea oricarui continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al HTSS si/sau al Partenerilor asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul expres scris al HTSS si/sau al Partenerilor.

4.3. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul document. Utilizatorul intelege si este de acord ca orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise de prezentul document reprezinta o incalcare a prevederilor legale in vigoare si atrage raspunderea civila, contraventionala si/sau penala.

4.4. In cazul identificarii oricei actiuni dintre cele mentionate mai sus, Utilizatorul va putea contacta HTSS la adresa de e-mail: office@htss.ro.

  1. CONFIDENTIALITATE

5.1. HTSS va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care le primeste. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentele Termeni si Conditii.

5.2. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Utilizator cu privire la Site si la relatia contractuala cu HTSS fara consimtamantul prealabil scris al acesteia.

5.3. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul Site-ului, HTSS beneficiaza de acces nerestrictionat si irevocabil la acestea si de dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Utilizatorul este, de asemenea, de acord ca HTSS sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste informatii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care i le-a trimis prin intermediul Site-ului. HTSS nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

 

  1. FORTA MAJORA SI CAZ FORTUIT

6.1. Nici una dintre Parti nu va fi tinuta raspunzatoare pentru neindeplinirea partiala sau totala sau intarzierea in indeplinirea obligatiilor asumate, atunci cand neindeplinirea sau intarzierea respectiva a fost cauzata de un caz de forta majora sau caz fortuit, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 1351 din Codul Civil.

6.2. Partea care invoca forta majora sau cazul fortuit este obligata sa informeze cealalta Parte in scris in termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la data inceperii evenimentului de forta majora sau caz fortuit sau de la data obtinerii unui document care atesta existenta cazului de forta majora de la Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau de la alte autoritati competente si este obligata sa ia masurile necesare pentru limitarea efectelor acestuia numai daca aceste masuri nu sunt prea costisitoare.

6.3. Partea care invoca forta majora sau cazul fortuit va notifica de asemenea cealalta Parte asupra incetarii cazului de forta majora sau cazului fortuit in termen de cinci (5) zile de la incetare.

6.4. In cazul in care forta majora sau cazul fortuit dureaza mai mult de 15 zile calendaristice, oricare dintre Parti poate inceta Contractul, printr-o notificare scrisa adresata celeilalte parti, fara interventia instantei si fara vreo obligatie de despagubire in acest caz.

 

VII.  LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR

7.1. Utilizarea Site-ului si achizitionarea de solutii Dataklas si Servicii sunt guvernate de legea romana, care se completeaza acolo unde este necesar cu legislatia europeana aplicabila.

7.2. Orice disputa rezultata din folosirea Site-ului se va solutiona pe cale amiabila, dovedita prin inscrisuri. In cazul in care partile nu ajung la un acord, intr-un termen de maxim 60 de zile de la declansare, disputa va fi definitiv solutionata de instantele romane competente de la sediul HTSS.

7.3. Utilizatorii, in calitatea lor de consumatori, nu pot renunta la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care inlatura sau limiteaza drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la acestia.

VIII.       FRAUDA

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE SI VA CONDUCE LA INITIEREA PROCEDURILOR PENALE IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT.